انتخاب صفحه
ساختار و مدلسازی موتور سنکرون مغناطیس دائم به همراه سه روش بررسی سه روش کنترل سرعت آن

ساختار و مدلسازی موتور سنکرون مغناطیس دائم به همراه سه روش بررسی سه روش کنترل سرعت آن

 چکیده فارسی:     به دلیل خصوصیات ذاتی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) نظیر:چگالی توان بالا ،لختی کم ،نسبت بالای گشتاور تولیدی به اینرسی ،شتاب گیری سریع ،سادگی عملیات نگهداری ،ضریب توان وبازده مناسب تر درسالهای اخیر دربسیاریازکاربردهای صنعتی باسرعت متغیردرگستره...