شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول

فهرست مطالب فصل اول:کلیات سیر تقسيمات كشوري در طول تاريخ ايران متغير بوده و اين تغييرات به عوامل بسیاری از جمله عوامل : جغرافياي اقتصادي، سياسي و… بستگي داشته است. آغاز روند تقسیمات کشوری در ايران قبل از اسلام، برای ما چندان روشن نیست، بدیهی است اين تقسيمات با...