انتخاب صفحه

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق – مقدمه در دنیای امروز برندها به عنوان یکی از انواع مالکیت‌های فکری، نقش موثری در توسعه و کسب درآمد بیشتر برای واحدهای تجاری دارند. در این میان موضوعات مرتبط با برند، از جمله ارتباطات مصرف‌کننده-برند که خود در برگیرنده مفاهیم...