انتخاب صفحه
اصلاح روشهای استخراج و آتشباری در معدن سیمان تهران

اصلاح روشهای استخراج و آتشباری در معدن سیمان تهران

مقدمه : یکی از مواردی که از آغاز آتشکاری در معادن مورد توجه بسیاری قرار گرفته و بر روی آن سرمایه گذاری بیشتری شده است استفاده از روشی است که علاوه بر برطرف نمودن نیازهای معدن ، قابل کنترل باشد و از نظر اقتصادی ارزان باشد با توجه به اینکه عمده ترین هدفها از استخراج کسب...