انتخاب صفحه
بررسی و شبیه سازی تاثیر آلودگی برروی توزیع ولتاژ مقره های پلیمری فشار قوی با حلقه های کرونا به روش اجزا محدود

بررسی و شبیه سازی تاثیر آلودگی برروی توزیع ولتاژ مقره های پلیمری فشار قوی با حلقه های کرونا به روش اجزا محدود

چکیده در چند دهه اخیر، بهره برداری از مقره های پلیمری در حال افرایش می باشد. یکی از مهم ترین عوامل استفاده از مقره های پلیمری بالاتر بودن ولتاژ شکست آلودگی به مقره های سرامیکی به دلیل خاصیت آب گریزی آنها می باشد.حساسیت این مقره ها به میدان الکتریکی بالا است و در صورتی...