انتخاب صفحه
تولید بهینه گندله آهن

تولید بهینه گندله آهن

فهرست مطالب فصل اول : کلیات مربوط به تولید آهن و فولاد آهن و فولاد مهمترین فلز و آلیاژ صنعتی است ، سنگ آهن حدود 8/5 درصد از پوسته زمین را تشکیل می دهد . عیار معدن آهن بطور میانگین 60-25 درصد می باشد و مجموع ذخایر سنگ معدن آهن در جهان 215800 میلیون تن است . میزان ذخایر...