بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی

فهرست مطالب فصل اول            وزن هنگام تولد به عنوان يك شاخص مهم بهداشت باروري و وضعيت بهداشت عمومي جامعه به شمار مي آيد (1). تعيين اين شاخص يكي از متداول ترين و ساده ترين روش ها براي ارزيابي رشد و نيز بررسي وضعیت سلامت نوزادان يك جامعه می باشد ، زيرا وزن زمان تولد...