انتخاب صفحه

مطالعه تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه امروزه استفاده از آب­های زیرزمینی در نقاط مختلف دنیا به خصوص در کشور ما به دلیل کم بودن ذخائر سطحی توسعه­ی زیادی یافته­است و برای مصارف مختلف کشاورزی، صنعتی، شرب و غیره مورد استفاده قرار میگیرد، به همین دلیل لازم است که منابع آب زیرزمینی در...