انتخاب صفحه
شبیه سازی عددی قابلیت جذب انرژی نانولوله کربنی تحت ضربه بالستیک

شبیه سازی عددی قابلیت جذب انرژی نانولوله کربنی تحت ضربه بالستیک

فهرست مطالب فصل1: مقدمه انسان همواره به دنبال محافظت از خود در برابر آسیب‌های احتمالی ناشی از ضربه در میدان‌های جنگ بوده است. از این رو از هزاران سال پیش زره به تن کرده است. در قرن پنجم پیش از میلاد در ایران و یونان برای ساخت زره از 14لایه کتان استفاده می­شده است. 700...