طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل کشش خودرو ( TCS )

طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل کشش خودرو ( TCS )

چكيده خودروهاي امروزي از نياكان خود بسيار هوشمندترند. آنها ايمنتر، سريعتر، ساكتتر، و كم مصرفترند و آلودگي كمتري ايجاد ميكنند.بدون شك سيستمهاي كنترلي خودرو سهم زيادي در ايجاد اين برتريها دارند. يكي از اين سيستمهاي كنترلي، سيستم کنترل کشش (TCS)است. در اين پایان نامه...