انتخاب صفحه

زمین شیمی شیل های سیاه و سازوکار رخداد کانی های کمیاب سولفاته منطقه قروقچی،

 فهرست مطالب فصل اول: مقدمه   شیل سیاه به سنگ رسوبی لایه­ای تیره رنگ (خاکستری یا سیاه)، ریز دانه (در اندازه­ی سیلت یا ریزتر)گفته می­شود، که عموماً رس­دار و کربن آن بیشتر از 5/0 درصد وزنی می­باشد (Tourtelot, 1979). این سنگ­ها لایه­های نازک (کمتر از 1 سانتی­متر) تا ضخیم...