انتخاب صفحه

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای تشخیص مدل چاه های افقی در مخازن نفتی با استفاده از داده های چاه آزمایی

فهرست مطالب برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید فصل اول مقدمه. نفت خام­، گاز طبیعی و آب موادی هستند که برای مهندسان نفت دارای اهمیت ویژه­ای هستند­. این مواد که در دما و فشار پایین گاهی به صورت جامد یا نیمه جامد­­ (مانند پارافین­،...