انتخاب صفحه
بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل

بررسی تاثیر فیبرین غنی شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان های عقل نهفته مندیبل

فهرست مطالب فصل اول مولرهای سوم آخرین دندان های رویش یافته در قوس دندانی اند بنابراین احتمال نهفتگی آن ها از همه دندان ها بیشتر است ( 1 ) فاکتورهای متعدد ژنتیکی و محیطی در این نهفتگی نقش دارند ( 2 ) نهفتگی مولر سوم باعث طیفی از عوارض مثل پری کورونیت ، تحلیل ریشه دندان...