انتخاب صفحه

ارزیابی تغییرات میزان پروتئین های فاز حاد، واسطه های التهابی و آنتی اکسیدانهای آنزیمی در ماکیان بومی، در پی آلودگی تجربی به سالمونلا تیفی موریوم

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه عفونت های سالمونلایی پرندگان همواره به دلیل مسائل اقتصادی و همچنین از لحاظ مشکلاتی که برای بهداشت عمومی ایجاد می کند بسیار خسارت بار بوده اند. سالمونلوز یک بیماری عفونی در انسان و حیوانات می باشد که توسط دو گونه سالمونلا (سالمونلا انتریکا[1]...