انتخاب صفحه

بررسی منشا نیترات و سرعت انتقال آن در آبخوان

 فهرست مطالب  فصل اول: مقدمه و هدف منابع آب یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های قرن حاضر بشریت است. محدودیت ذاتی منابع آب آب شیرین می‌باشند.روند رو به رشد افزایش جمعیت مصرف آب در بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت را به مقدار زیادی افزایش داده است بعلاوه به علت بهره‌وری و...