انتخاب صفحه
طراحی بخش LNA  سیستم مخابراتی UWB به صورت مدار مجتمع

طراحی بخش LNA سیستم مخابراتی UWB به صورت مدار مجتمع

چکیده: در این تحقیق یک تقویت کننده کم نویز فراپهن باند(UWB LNA)در رنج 1/3 تا 6/10 گیگاهرتز با استفاده از تکنولوژی CMOS طراحی شده است. در یک گیرنده ،LNA معمولا اولین بلوک فعال پردازش سیگنال بعد از آنتن است. دامنه سیگنال دریافتی در ورودی LNA ممکن است خیلی کوچک، از...