انتخاب صفحه

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی 10-9 سال معتاد به اینترنت

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش در دنیایی که روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است، ضرورت استفاده از اینترنت برای انسان بیش از پیش احساس می‌شود، زیرا اینترنت می تـواند نقش عمده‌ای در کسب مهارت ایفا نماید. اینترنت توانسته با ورود خود به سرعت به یکی از ابزارهای لازم...