انتخاب صفحه
ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

ارایه مدل چند محصولی مکان یابی مسیریابی برای انبار عبوری در زنجیره تامین

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق مساله زنجیره تامین در دنیای امروز به عنوان یک مزیت رقابتی عمده در راستای کاهش قیمت تمام شده مطرح است.  زنجیره تامین شامل خرید و تامین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های...