انتخاب صفحه

طراحی سیستم مدیریت دانش با استفاده از هوش تجاری

فهرست مطالب   فصل اول کلیات تحقیق اهمیت مقوله دانش در دهه­های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان می­باشد. امروزه سازمان­ها یکی از راه­های تمایز خود از سازمان­های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی...