انتخاب صفحه

تصحیح انتقادی آثار داستانی آنندرام مخلص -هنگامۀ عشق، کارنامۀ عشق-همراه با تحقیق در احوال و سبک نویسنده

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق  تاریخ ادبی، علمی، اجتماعی یا سیاسی هر ملتی، تنها زمانی می‏تواند به شیوه‏ای کاملاً عینی به‏ نگارش درآید که بر مآخذ اصلی تکیه داشته باشد و بی­تردید یکی از سرچشمه­های این مآخذ اصلی، نسخه­های خطی است که آیینه فرهنگ و ادبیات ملت­ها محسوب...