انتخاب صفحه

دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران

مقدمه پیش­بینی قواعد و مقرراتی که صرفاً حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن­ها را تعیین می­کند به تنهایی نمی­تواند اجرای قوانین و رعایت حقوق افراد را تضمین نماید در نتیجه در هر سیستم حقوقی، تدوین مقررات شکلی می­تواند کامل­کننده این حقوق به­شمار آید. به­علاوه این قواعد شکلی...