انتخاب صفحه

نانواستراتیگرافی سازند پابده در برشی از منطقه آبدانان

  فهرست مطالب فصل 1-   کلیات    دوران سنوزوئیک به طول حدود 65 میلیون سال جزء کوتاه‌ترین دوران‌های زمین­شناسی به حساب می‌آید که بعد از رخداد کوه­زایی جهانی لارامید آغاز شده است (آقانباتی، 1383). این دوران به دو دوره ترشیری و کواترنری و به سه سیستم پالئوژن...