انتخاب صفحه
نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری

نقش دولت در امنیت سرمایه‌گذاری

فهرست عناوین فصل اول: کلیات تحقیق: سرمایه‌گذاری جهت ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید و حفظ ظرفیت‌های موجود امری است که مورد توافق عموم اقتصاددانان قرار دارد و اهمیت آن برای کشورهای در حال توسعه به جهت برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه فراوان دوچندان احساس می‌شود. اما چه عواملی...