انتخاب صفحه

مقایسه شاخص آسیب قاب های بتن آرمه و اعضای آن با استفاده از شبیه سازی عددی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه کشور ایران از جمله مناطق زلزله¬خیز جهان است که هر چند وقت یک بار زلزله¬های شدیدی در آن به وقوع می¬پیوندد و متأسفانه تاکنون خسارات مالی و جانی زیادی نیز در بر داشته است. تحقیقات در زمینه علم مهندسی زلزله همواره با هدف کاهش خسارات جبران ناپذیر...