انتخاب صفحه

ارائه یک مدل برای طراحی سیستم‌هایی با قابلیت کاربری و اعتماد بالا

فهرست مطالب فصل 1-کلیات تحقیق امروزه استفاده از سیستم‌های کامپیوتری و نرم افزاری، اهمیت زیادی در شرکت‌ها و سازمانهای مختلف دارد به گونه‌ای که بدون استفاده از این سیستم‌ها، بازده کاری بسیارکاهش می یابد.بنابراین با توجه به اهمیت استفاده و میزان کاربرد نرم افزارهای...