انتخاب صفحه

مقایسه¬ی مؤلفه¬های ذهن¬آگاهی و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار

فهرست مطالب فصل اول: کلیات اضطراب و افسردگی از رایج ترین پدیده های هیجانی هستند که انسان از آنها رنج می¬برد (لطفی افشار، قاسم زاده، عشایری و گیلانی،1377). آنچه انسان را در درک و برخورد بهتر با این پدیده ها با مشکلات بیشتری روبرو میسازد، همبودی این پدیده هاست. همبودی...