انتخاب صفحه

بومی‌سازی مدیریت پیکربندی در چارچوب CMMI در یک سازمان ایرانی

فهرست مطالب فصل اول یک روش مدیریت پیکربندی (CM ) هوشمند به سازمانها اجازه می دهند تا منابع IT خود را در حد ماکزیمم سودمندتر و قابل اطمینان تر سازند. توسعه دهندگان هر برنامه نیاز به توجه ویژه حدودا 60 درصد تاثیرات سرویس، به سبب مشکلات پیکربندی می باشند. بسیاری از...