انتخاب صفحه

پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

فهرست مطالب فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق کشف دانش و داده کاوی یک حوزه جدید میان رشته ای و در حال رشد است که حوزه های مختلفی همچون پایگاه داده، آمار، یادگیری ماشین و سایر زمینه های مرتبط را با هم تلفیق کرده تا اطلاعات و دانش ارزشمند نهفته در حجم بزرگی از داده ها را...