بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند داریان در برش‌های کوزه کوه و فهلیان در خاور و باختر گسل کازرون

فهرست مطالب فصل 1: شهرستان ممسني یکی از شهرستان‌های استان فارس است که در ميان رشته کوه‌های بخش جنوبي زاگرس واقع شده است. اين شهرستان داراي دو شهر به نام نورآباد و مصيري و چهار بخش شامل دشمن زياري، رستم، ماهورميلاتي و بخش مركزي است. بخش دشمن زياري شامل دهستان‌های دشمن...