انتخاب صفحه

مطالعه نقش استیله شدن بر ساختار و ویژگی های آمیلوئیدی هورمون انسولین

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه مسیر پیچیده کشف انسولین که با یک مشاهده اتفاقی شروع شد، بیانگر موهبتی بزرگ و آزمایش های دقیق است که به وسیله آن بسیاری از هورمون­ها کشف شدند. نقطه آغاز ماجرا اصلا ارتباطی با انسولین نداشت. در سال 1989 اسکار مینکوفسکی[1] به همراه ژوزف فون...