انتخاب صفحه

واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه زبان محمل اندیشۀ بشری است و انسان­ها برای ابراز احساسات، دستور دادن، شکایت کردن، درخواست کردن، دعوت کردن، تشکر کردن، موافقت کردن، سپاسگزاری، انتقال دانش و بسیاری اهداف دیگر از آن بهره می­برند. در واقع، زبان راهی برای بقا در اجتماع انسانی است...