زمین شیمی و پراکنش عناصر بالقوه سمي ناشي ازکان زايي طبيعي و معدنکاري در محيط خاک و گیاه معدن آهن گل گهر

فهرست مطالب فصل اول: کلیات کانه‌زایی طبیعی، و فعالیت‌های معدنکاری مهم‌ترین عوامل آلودگی زمین زاد و انسان‌زاد در مناطق معدنی هستند که سبب آزادسازی و انتقال فلزات سنگین به محیط‌های مختلف چرخه زیست زمین شیمیایی شده ، وحیات جانداران موجود در زیست بوم سامانه‌ها را به خطر...