انتخاب صفحه

مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق نزدیک به ۴۰ سال پیش اولین کارخانه تولید فرش ماشینی در کاشان راه‌اندازی شد و به بزرگ‌ترین کارخانه تولید فرش ماشینی خاورمیانه تبدیل شد. با ورود کارگاه‌های کوچک به عرصه تولید فرش ماشینی این محصول کاشان به بازارهای جهانی راه یافته و توفیق...