مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات تحقیق نزديك به ۴۰ سال پيش اولين كارخانه توليد فرش ماشيني در كاشان راه‌اندازي شد و به بزرگ‌ترين كارخانه توليد فرش ماشيني خاورميانه تبديل شد. با ورود كارگاه‌هاي كوچك به عرصه توليد فرش ماشيني اين محصول كاشان به بازارهاي جهاني راه يافته و توفيق...