تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان های قائم فولادی

تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان های قائم فولادی

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه خاک به عنوان مهم¬ترين مصالح ساختماني و اصلي¬ترين تکيه¬گاه سازه، از ديرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است. اما در برخي موارد به سبب ضعف مقاومت، توان تحمل نيروهاي وارده را ندارد. از اين¬رو پژوهشگران پيوسته درصدد افزايش ظرفيت باربري،...