تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان های قائم فولادی

تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان های قائم فولادی

فهرست مطالب فصل اول : مقدمه خاک به عنوان مهم¬ترین مصالح ساختمانی و اصلی¬ترین تکیه¬گاه سازه، از دیرباز در ساخت و ساز مورد توجه بشر بوده است. اما در برخی موارد به سبب ضعف مقاومت، توان تحمل نیروهای وارده را ندارد. از این¬رو پژوهشگران پیوسته درصدد افزایش ظرفیت باربری،...