انتخاب صفحه

ارزیابی وضعیت ساختمان‌های سازمان های متولی بحران به منظور برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش در طلیعه قرن بیست و یکم، جهان شاهد بلایای عظیمی است که حوادث طبیعی و غیرطبیعی به وجود آورده  است (شایان فر،۱۳۹۱: ۴۴ ) . استقرار فلات ایران بر روی پهنه پر حادثه کره زمین،از جمله،کمربند زلزله آلپ هیمالیا، منطقه کوه زایی، برخورداری از...