انتخاب صفحه
بررسی استاندارد ها و آیین نامه ها در تحلیلی دیوارهای برشی فولادی

بررسی استاندارد ها و آیین نامه ها در تحلیلی دیوارهای برشی فولادی

مقدمه دیوار برشی فولادی (SSW) از دهه 1970 میلادی به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی مانند زلزله و باد ، در ساختمان ها ، به ویژه در ساختمان های بلند مورد توجه قرار گرفته است . سیستم مذکور در دو زلزله شدید نورث ریچ آمریکا و کوبه ژاپن و همچنین در آزمایشگاه ها از...