انتخاب صفحه

رابطه ی هوش معنوی با رهبری موثق مدیران و کارکنان

فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق با توجه به اینکه معنویت و هوش معنوی در ایجاد ارزشها و دیدگاه های افراد نقش عمده ای ایفا می کند، بررسی این مفهوم در ادبیات کسب و کار بسیار ضروری و حیاتی خواهد بود، چرا که افراد با چیزی بیش از جسم و فکر خود وارد محیط کار می شوند، آنها...