زمین¬شیمی فلزات سنگین و هيدروكربن‌هاي آروماتيك چندحلقه‌اي رسوبات حوضه آبریز رودخانه کارون

فهرست مطالب فصل اول: كليات و مروري بر مطالعات پيشين توسعه سریع فعالیت‌های بشر از قبیل معدنکاری، صنعت و کشاورزی در چند دهه اخیر به طور پیوسته به افزایش آلودگی محیط‌زیست منجر شده است. در این میان، سامانه‌های آبی زمینی و به ویژه رودخانه‌ها در برابر آلودگی آسیب‌پذیرتر...