بررسی تنوع گیاهی و فیتوسوسیولوژیکی پارک هاي جنگلی نور و سیسنگان،

مقدمه گياهان نقش پايه­اي در شکل­گيري اکوسيستم­هاي طبيعي دارند. از این­رو شناخت دقيق گونه­هاي گياهي و اطلاع از تنوع زيستي گياهي و جوامع گياهي ما را براي  مديريت منابع طبيعي كشور ياري خواهد داد.جنگل­های شمال ایران که به جنگل­های هیرکانی یا خزری معروف­اند، با طول تقریبی...