انتخاب صفحه

جریان جابه جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی در میکرولوله

فهرست مطالب فهرست مطالب ث فهرست جدول­ها ح فهرست شکل­ها د فهرست علائم ر فصل اول- مقدمه و کلیات تحقیق در چند دهه اخیر به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مواد اولیه و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی تلاش­های زیادی برای ساخت دستگاه­های تبادل حرارت پربازده صورت...