انتخاب صفحه

عوامل موثر بر تعیین نسبت سود تقسیمی

فهرست مطالب فصل اول: شرکت‌های موفق کسب سود می‌کنند. این سودها مجدداً در دارایی‌های عملیاتی سرمایه‌گذاری می‌شود، یا برای خرید اوراق بهادار به کار می‌رود، یا در بازپرداخت بدهی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، و ممکن است میان سهامداران توزیع شود. اگر تصمیم گرفته شود که سود...