انتخاب صفحه

زمین شیمی و زیست‌دسترس‌پذیری فلزات سنگین در محیط های خاک و آب کانسار سرب نخلک

فهرست مطالب   فصل اول: کلیات اگرچه فعالیت­های زمین­شیمیایی ­طبیعی همواره دلیل حضور مقادیر بالایی از فلزات سنگین در خاک هستند، اما فعالیت­های انسان شتاب قابل ملاحظه­ای به این فرآیند­های طبیعی داده است. از زمان انقلاب صنعتی، گسترش و رشد سریع شهرسازی و صنعتی شدن در مقیاس...