انتخاب صفحه

تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی

فهرست مطالب فصل 1: کلیات زبان‌هایی که در ایران از گذشته تا امروز متداول بوده‌اند، از نظر ویژگی­های زبانی وجوه مشترکی دارند هر چند که این زبان‌ها در سرزمین‌های گونگونی از ایران رواج داشته­اند. این مجموعه زبان‌ها را اصطلاحا گروه زبان‌های ایرانی می­نامند که خود منشعب از...