بررسي تاثير مديريت كيفيت جامع TQM بر رضايت مشتريان در شركت مخابرات

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه امروزه بسياري از بازارها، به شدت رقابتي شده¬اند و براي باقي ماندن در اين فضاي رقابتي، سازمان ها بايد کالا و خدمات با کيفيت توليد و ارائه کنند تا مشتريان رضايت مند و وفاداری کسب کنند. ايجاد و کسب مشتريان رضايت مند، هدف اصلي هر کسب...