انتخاب صفحه

پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی

فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش بیماری مزمن یک استرس فوق العاده و قابل توجه است که زندگی فرد را مورد تهدید قرار می¬دهد و علت عمده مرگ و میر در دنیا هستند. افزایش سریع بیماری های مزمن، نمایانگر چالش های عمده بهداشتی در سطح جهان است. از آنجا که نگرش پزشکی در این نوع...