انتخاب صفحه
بررسی جریان عبوری از سرریزها و محاسبه پروفیل سطح آب در طول و تعیین ضریب آبگذری سرریز جانبی لبه تیز ترکیبی

بررسی جریان عبوری از سرریزها و محاسبه پروفیل سطح آب در طول و تعیین ضریب آبگذری سرریز جانبی لبه تیز ترکیبی

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و کلیات برداشت آب از مجاری روباز نظیر شبکه­های انتقال آب و یا رودخانه­ها به‌طور پیوسته و ثقلی، بدون نیاز به صرف انرژی اضافی نظیر پمپاژ، همواره مورد توجه بوده و بر این اساس سازه­های هیدرولیکی متفاوتی طراحی و اجرا شده­است. از این نوع سازه­ها...