انتخاب صفحه

تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هوای مرطوب و انرژی خورشید

فهرست مطالب  فصل اول مقدمه آب منشأ حیات و سر‌چشمه زندگی است. یکی از راه‌های توسعه کشور‌ها استفاده بهینه از منابع طبیعی خدادادی می‌باشد. از منابع بسیار مهم و حیاتی که در زندگی روزمره انسان‌ها، کشور‌ها و تداوم تولیدات نقش فوق‌العاده دارد، منابع آبی است. آب ماده حیاتی...