تولید آب شیرین با استفاده از سرمایش زیرزمینی هوای مرطوب و انرژی خورشید

فهرست مطالب  فصل اول مقدمه آب منشأ حيات و سر‌چشمه زندگي است. يکي از راه‌هاي توسعه کشور‌ها استفاده بهينه از منابع طبيعي خدادادی می‌باشد. از منابع بسيار مهم و حياتي که در زندگي روزمره انسان‌ها، کشور‌ها و تداوم توليدات نقش فوق‌العاده دارد، منابع آبي است. آب ماده حیاتی...