انتخاب صفحه

الگویی برای کسب موفقیت فن بازار دفاعی

فهرست مطالب فصل اول طرح و کلیات تحقیق نظر به اهمیت و تأثیر فناوری در صنعت دفاعی و درنتیجه در اقتدار و امنیت کشور، اکتساب فناوری به هر شیوه‌ای که انجام شود، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر، مبادلات و همکاری‌های فناورانه میان صنایع و سازمان‌های دفاعی...