انتخاب صفحه

بررسی علل و زمینه های گرایش به تشیع در دوران آغازین صفوی

فهرست مطالب بخش اول : بیان مفاهیم در یک بررسی اجمالی از دین اسلام می توان به این نکته به صورت بسیار جدی اشاره کرد که نوع برداشت‌های افراد در این دین در بسیاری از وجوه با هم تفاوت و حتی متعارض می‌باشد. یکی از مهمترین کانون‌های تعارض در بین پیروان این دین ، نوع نگاه به...