انتخاب صفحه
رتبه بندی ریسک زمین شناسی در ماشین حفاری TBM با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره – مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب

رتبه بندی ریسک زمین شناسی در ماشین حفاری TBM با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره – مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب

فهرست مطالب فصل 1. کلیات و مقدمه با افزایش نیازهای جوامع بشری به ابر سازه‌های مهندسی، تقاضا برای ساخت سازه‌های زیرزمینی بزرگ مانند تونل¬های انتقال آب‌ بین حوزه‌ای ، تونل‌های جاده‌ای و ریلی طویل، تونل‌های مترو، تونل‌های جمع آوری آب‌های سطحی و ….، در زمین‌های...